سعیده جلیلیان

سعیده از سال ۱۳۸۰ تاکنون در بخش‌های مختلف مالی فعالیت می‌کند و در مدیریت مالی، عملکرد و جبران خدمات متخصص است. او در شرکت همکاران سیستم موضوعات مرتبط با جبران خدمات مانند سیاست‌گزاری‌ها، پایش عملکرد و پرداخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های مطالعاتی و تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های این بخش را به عهده دارد. سعیده فارغ‌التحصیل رشته حسابداری است.
او در مردادماه ۱۳۹۸ به افرا پیوسته است.

محمود نظاری

رییس هیئت مدیره

شهیندخت خوارزمی

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره