سعیده جلیلیان
سعیده جلیلیان

سعیده از سال ۱۳۸۰ تاکنون در بخش‌های مختلف مالی فعالیت می‌کند و در مدیریت مالی، عملکرد و جبران خدمات متخصص است. او در شرکت همکاران سیستم موضوعات مرتبط با جبران خدمات مانند سیاست‌گزاری‌ها، پایش عملکرد و پرداخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های مطالعاتی و تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های این بخش را به عهده دارد. سعیده فارغ‌التحصیل رشته حسابداری است.
او در مردادماه ۱۳۹۸ به افرا پیوسته است.