زهرا عمرانی
زهرا عمرانی
مشاور

زهرا عمرانی، که کارشناسی ارشد مدیریت سازمان‌های غیردولتی خود را در دانشگاه واشنگتن آمریکا گذرانده، از سال ۱۳۸۲ تاکنون پروژه‌های کارآفرینی و پژوهشی متعددی را طراحی، اجرا و مدیریت کرده است. او که تجربه‌ی عضویت در هیئت‌مدیره و امنای چندین سازمان مردم‌نهاد را در کارنامه کاری خود دارد، در رویداد‌های داخلی و بین‌المللی نیز تجربیات خود را ارائه و در آمریکا نیز چند طرح پژوهشی با موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد و سازوکارهای آن را مدیریت و اجرا کرده است. او کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی نیز دارد. زهرا متولد مردادماه ۱۳۵۹ است.
زهرا عمرانی در دوره‌ی اول عضو هیئت‌مدیره افرا و مدیرعامل افرا بوده است.