رسانه‌های ارتباط جمعی و پوشش فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد
رسانه‌های ارتباط جمعی و پوشش فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد

نقش رسانه در انتشار اخبار و پوشش فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟ فعالان رسانه چه پیشنهاداتی برای بهبود این مسیر دارند؟ ارتباط رسانه‌های جمعی و پوشش فعالیت‌های مدنی چه نیازها و ضرورت‌هایی دارد؟ و اینکه برای وسیع‌تر شدن و بیشتر شدن پوشش فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، به ویژه نهادهای کوچک و محلی و استانی، باید چه کنیم و راهکارهای پیش‌رو چیست؟ اینها مجموعه سوالاتی است که در کاربست سیزدهم موسسه افرا پاسخ داده شد.

رسانه‌های ارتباط جمعی و پوشش فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد