نقش فناوری در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
نقش فناوری در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
مدرس:
نسترن معشوری
حمید کاظم‌زاده
دوره اول: ۳۱ مرداد-ساعت ۱۷ الی ۲۰
دوره دوم: ۲۱ شهریور-ساعت ۱۷ الی ۲۰
نقش فناوری در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

فلسفه وجودی:

‌به کارگیری فناوری‌های مرتبط بازوی توانمند موسسات نیکوکاری در مستند سازی، مدیریت دانش، سرعت بخشی به عملیات، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و خدمات است. هر چقدر این بعد در موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه یافته‌تر باشد، وابستگی سازمان به تصمیمات فردی کمتر می‌شود و فعالیت‌ها سیستماتیک‌ پیش می‌روند و در نتیجه، فارغ از توانمندی‌های فردی اعضای خود به پایداری مناسب می‌رسند. آموزش بعد فناوری به موسسات نیکوکاری مدل‌های  به کار گیری فناوری در فعالیت‎ها و فرآیندها، تصمیم‌گیری و ارائه خدمات را مورد توجه قرارداده تا موسسات بتوانند کارآتر، اثربخش‌تر و چابک‌تر مسیر توسعه خود را به شکل پایدار  پیش برند.

 

سرفصل‌ها:

  • نقش و جایگاه فناوری در موسسات نیکوکاری
  • آشنایی با زیرساخت‌های فناوری در مدیریت بهینه موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد
  • آشنایی با نقش فناوری در تسهیل امنیت اطلاعات و مدیریت اطلاعات در موسسات نیکوکاری
  • شناخت و کارکرد ابزارهای فناورانه درکنترل مدارک و مستندات و تعامل با ذی‌نفعان

مخاطبان:

مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران یا کارشناسان روابط عمومی یا فناوری در موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: