نقش ارتباطات در اداره موسسات نیکوکاری
نقش ارتباطات در اداره موسسات نیکوکاری
مدرس:
ناصر نوربخش
دوره اول: ۴ و ۸ مرداد-ساعت ۱۶ الی ۲۰
دوره دوم: ۱۵ و ۱۶ شهریور-ساعت ۱۶ الی ۲۰
نقش ارتباطات در اداره موسسات نیکوکاری

فلسفه وجودی:

بقای یک موسسه نیکوکاری و سازمان مردم‎نهاد در گرو فعالیت‌هایی است که بتواند خوشنامی و اعتبار برای موسسه در جامعه کسب کند که جریان جذب منابع را در موسسه به جریانی پایدار و قابل اتکا تبدیل کند. داشتن ذی ربطانی معتمد و مبلغ دستاورد ارزشمندی است که از طریق فعالیت‌های حوزه ارتباطات قابل حصول است. از این رو استاندارد افرا به این بعد توجه بسیار دارد و فعالیت و ساز و کارهای موسسه در ارتباط با ذی‌نفعان و ذی‌ربطان داخلی و خارجی، بازاریابی و برندینگ و جلب مشارکت‌ و همکاری‌های مالی و غیر مالی را در آموزش این بعد مورد توجه قرار می‌دهد. ضمنا در این فرآیند آموزشی استاندارد افرا می کوشد تا  با تاکید بر اهمیت برنامه‌های بازاریابی و برنامه‌ریزی برای کمپین‌ها و پویش‌های مجازی، استراتژی برندینگ و به کارگیری کانال‌های ارتباطی متنوع توسط موسسات نیکوکاری به آنها کمک کند که به توسعه و حفظ رابطه مثبت با ذیربطان داخلی و خارجی خود بپردازند. ‌

سرفصل‌ها:

  • آشنایی با سطوح مختلف ارتباطی در سازمان‌های مردم نهاد
  • شیوه‌های تعامل و همکاری میان سازمان‌‌های مردم‌نهاد و موسسات نیکوکاری با بخش‌های متعدد ( دیگر سازمان‌های مردم نهاد، دولت، بخش خصوصی و ….)
  • آشنایی با شیوه‌های شناسایی ذی نفعان و ذی ربطان در یک سازمان مردم نهاد و تحلیل مدل‌های ارتباطی با آنان
  • اهمیت و آشنایی با شیوه گزارش‌دهی در موسسات نیکوکاری
  • نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه ارتباطات موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد
  • آشنایی با نقش و جایگاه برندینگ و بازاریابی در سازمان‌های مردم نهاد

مخاطبان:

مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران و کارشناسان روابط عمومی، بازاریابی و برندینگ در موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: