سرمایه انسانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
سرمایه انسانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
مدرس:
محمدرضا پیرساجد
دوره اول: ۱۱ و ۱۲ مرداد-ساعت ۱۶ الی ۲۰
دوره دوم: ۱۲ و ۱۳ شهریور-ساعت ۱۶ الی ۲۰
سرمایه انسانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

فلسفه وجودی:

 تحقق اهداف چشم اندازِ سازمان در گرو داشتن سرمایه انسانی راضی، وفادار و کارآمد است. با این وجود می‌توان ادعا کرد که هنوز جایگاه کلیدی و نقش راهبردی مدیریت سرمایه  انسانی در بسیاری از دست اندرکاران اجرایی موسسات نیکوکاری مشخص نشده است. اینکه سازمان چه سیاست‌هایی در قبال نیروهای داوطلب و موظف خود به کار می‌گیرد و برای استفاده حداکثری از نیروی انسانی  چه ساز و کاری را به کار می بندد، رابطه مستقیم و موثر بر میزان تحقق اهداف سازمان دارد.

بر این اساس، آموزش استاندارد افرا  در بعد سرمایه انسانی با در نظر داشتن اهمیت طراحی، تدوین و به‌کارگیری نظام‌های توسعه سرمایه انسانی و اجرایی کردن راهبردهای توسعه قابلیت‌های کارکنان و داوطلبان، بخش‌های مختلف فرآیند شامل جذب، به کارگیری و نگهداری، ارزشیابی و توسعه را مدنظر قرار داده است.

سرفصل‌ها:

  • آشنایی با ساز وکار جذب،استخدام ( داوطلبان و نیروهای موظف) در موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد
  • آموزش و توسعه مهارت‌های فردی و رویکرد جانشین پروری در موسسات نیکوکاری
  • آشنایی با جبران خدمات در موسسات نیکوکاری
  • سیاست های نگهداشت داوطلبان و نیروهای موظف در یک سازمان مردم‎نهاد
  • آشنایی با ارزیابی عملکرد کارکنان موظف و داوطلب در موسسات نیکوکاری و سازمانهای مردم‌نهاد
  • آشنایی با نظام بازخورد و سنجش رضایت سرمایه انسانی در یک سازمان مردم‌نهاد

مخاطبان:

مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران یا کارشناسان منابع انسانی یا امور داوطلبین در موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: