حاکمیت سازمانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
حاکمیت سازمانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
مدرس:
ندا شمس
دوره اول: ۲۴ و ۲۶ مرداد-ساعت ۱۷ الی ۲۱
دوره دوم: ۷ و ۹ شهریور-ساعت ۱۶ الی ۲۰
حاکمیت سازمانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

فلسفه وجودی:

نظام حاکمیت سازمانی اثربخش، عامل کلیدی در تحقق ماموریت سازمان، شفافیت و پاسخگویی به ذیربطان است. رویکرد و عملکرد ارکان حاکمیت هر سازمان در نهایت باید به کلیه لایه‌های سازمان و بدنه موسسات نیکوکاری تسری پیداکند. در این راستا، استاندارد افرا در بعد حاکمیت سازمانی  از سه منظر “وجهه قانونی وجود ارکان”، ” ایفای نقش ارکان حاکمیتی سازمانی” و ” تعامل و پاسخگویی” به جامعه، موسسات نیکوکاری را  مورد توجه قرار می دهد. در این آموزش جایگاه و عملکرد ارکان شامل هیئت موسس، هیئت امنا(مجمع عمومی)، هیئت مدیره و مدیرعامل از دو منظر شایستگی و سازو کارهای مورد نیاز مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجود و اجرایی شدن خطوط قرمز اخلاقی و عملکردی، وجود برنامه‎‌ریزی در سطح کلان و کیفیت پیاده سازی و شاکله سازمان، از مواردی است که آموزش بعد حاکمیت سازمانی آن را مورد توجه قرار می‌دهد. ‌

سرفصل‌ها:

  • الزامات قانونی سازمان‌های مردم‎نهاد و موسسات نیکوکاری
  • آشنایی با جایگاه ارکان حاکمیتی ( هیئت امنا/مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل) در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
  • انتخاب و ارزیابی ارکان حاکمیتی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری
  • آشنای با نقش و جایگاه مدیرعامل در یک موسسه نیکوکاری و سازمان مردم‌نهاد
  • آشنایی با منشور اخلاقی و مدیریت تضاد منافع در موسسات نیکوکاری
  • رویکرد استراتژیک، چشم انداز و ماموریت سازمانی در یک سازمان داوطلبانه و همکاری استراتژیک با ذی ربطان در موسسات نیکوکاری

مخاطبان:

مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: