اهمیت بعد مالی در موسسات نیکوکاری
اهمیت بعد مالی در موسسات نیکوکاری
مدرس:
الهه غریبی
دوره اول: ۱۹ و ۲۳ مرداد-ساعت ۱۶ الی ۱۸
دوره دوم: ۱۴ و ۱۷ شهریور-ساعت ۱۶ الی ۱۸
اهمیت بعد مالی در موسسات نیکوکاری

فلسفه وجودی:

برنامه‌ریزی برای توسعه منابع به شکل  پایدار و نظارت بر مدیریت بهینه منابع از اهمیت ویژه‌ای برای همه موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد برخوردار است. مدیریت تامین منابع مالی و متاثر از آن، روش های گزارش‌دهی و کنترل‌های مالی در موسسات نیکوکاری، راه را برای شفافیت و پاسخگویی این موسسات هموار می‌کند. موسسه ای که بتواند با اطمینان خاطر به حامی مالی خود بگوید منابعی را که حامیان در اختیارش قرار داده چگونه مصرف کرده و با استفاده از آنها چه ارزشی برای گروه هدف خود خلق کرده است، می‌تواند ادعا کند که حدی مناسب از شفافیت و پاسخگویی دست یافته است. آموزش بعد مالی استاندارد افرا می‌کوشد تا ساز و کارهای گزارش‌دهی داخلی و خارجی و کنترل مالی با موسسات در میان گذاشته و در دستیابی به یک نظام مالی پایدار، در مسیر توسعه شفاف و پاسخگو کمک کند.

سرفصل‌ها:

  • آشنایی با شیوه‌های جذب و توسعه منابع مالی در استاندارد
  • آشنایی با بودجه سالیانه در موسسات نیکوکاری و یکپارچگی بودجه با برنامه سالیانه
  • آشنایی با ساز و کارهای بودجه در شرایط بحرانی
  • سیستم‌های مالی( سازو کارهای ثبت، ضبط، کنترل و گزارشگیری) در موسسات نیکوکاری
  • انواع گزارش‌های مالی و نقش آن در شفافیت

مخاطبان:

مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران اجرایی، مدیران و کارشناسان واحد مالی موسسات نیکوکاری در سازمان‌های مردم‌نهاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: