استاندارد اداره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد
استاندارد اداره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد
مدرس:
آراسب احمدیان
دوره اول: ۱ مرداد- ساعت ۱۸ الی ۲۰
دوره دوم: ۵ شهریور-ساعت ۱۸ الی ۲۰
استاندارد اداره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

فلسفه وجودی:

استاندارد افرا به عنوان مبنایی برای بهترین شیوه‌های کاری و  مدیریتی(Best Practices) موسسات نیکوکاری و در راستای کمک به توسعه زیرساخت موسسات نیکوکاری به عنوان اصلی ترین نقش آفرینان اقتصاد نیکوکاری در کشور توسعه یافته است. برای توسعه این استاندارد، ضمن مراجعه به استانداردهای بین‌المللی مرتبط با موسسات نیکوکاری، و با هدف متناسب‌‌سازی آن با فضای موسسات نیکوکاری در ایران و مشارکت موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد در ۷ بعد اداره تنظیم شده است. این دوره آموزشی به معرفی جایگاه و نقش این استاندارد در بهبود شیوه های کاری و مدیریت موسسات نیکوکاری در مسیر توسعه می پردازد.

سرفصل‌ها:

  • چرایی استفاده از استاندارد برای اداره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد
  • آشنایی با استاندارد سازی در موسسات نیکوکاری و تاریخچه آن
  • نقش استاندارد در توسعه سازمان‌های نیکوکاری
  • آشنایی با کلیات ابعاد استاندارد افرا در اداره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

مخاطبان:

  • مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیران اجرایی موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: