نابرابری اجتماعی (انواع، علل و پیامدها)
نابرابری اجتماعی (انواع، علل و پیامدها)
نویسنده: چارلز ای هِرست
مترجم: دکتر علی شکوری
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نابرابری اجتماعی (انواع، علل و پیامدها)

کتاب نابرابری اجتماعی (انواع، علل و پیامدها)، کتابی است که یکی از مباحث قدیمی مهم و اساسی را در باب نابرابری‌های اجتماعی مطرح می‌کند که جامعه معاصر را بیش از گذشته درگیر خود کرده است؛ به‌طوریکه نمی‌توان هیچ ایدئولوژی و فلسفه سیاسی، نحله فکری، طرح و سیاستی را یافت که به این موضوع بی‌اعتنا بوده و بر له یا علیه آن نپرداخته‌اند. بخش مهمی از این جهت‌گیری‌ها و تاکیدات دغدغه‌های توسعه‌ای، انسان‌گرایانه و به‌ویژه پیامدی بوده است. براهین نظری و شواهد تجربی، بیش از همه حاکی از این است که توزیع ناعادلانه در بعد اجتماعی زمینه وفاق اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کنند و در بعد سیاسی مشروعیت نظام سیاسی را تقلیل می‌دهند.

کتاب اساسا با نثری روان‌تر نگاشته شده و اولویت نویسنده رعایت جوانب موضوعات و جامعیت آنها بوده و از این رو، در موارد بسیاری سعی کرده نظریات یا مباحث ماهیتا غامض و پرمناقشه را در قالب عبارات، نمونه‌های تجربی و مثال‌های ساده توضیح دهد تا خوانندگان مبتدی را در پذیرش ادعاهایش مجاب کند. نویسنده در این کتاب به سنت تحلیل جامعه‌شناختی متعهد است و سعی کرده با استدلال، برهان و روش‌های علمی به اثبات ادعاها و نظریات بپردازد. تلاش هِرست در این کتاب ارائه دیدگاه تحلیلی جامع‌تر از اشکال، علل و پیامدهای نابرابری‌های اجتماعی است. او با فرض چند بعدی بودن نابرابری، مفروضات تک سببانه نابرابری را رد می‌کند و با تبیین گونه‌های نابرابری برنامه‌ها و راه کارهای کلیشه‌ای عامه‌پسند یا به ظاهر سهل‌الوصول و عملی مانند دیدگاه‌های صرف اقتصادی، حقوقی و سیاسی را شکست خورده قلمداد می‌کند. دلیلش این است که آنها با متعالی‌سازی یا تقلیل‌گرایی مفهومی به طرح‌های ساده‌انگارانه به ظاهر تحقق پذیر، ولی گذرا منتهی می‌شوند و از ارائه راه‌حل‌های اساسی و واقعی باز می‌مانند. از این رو، نویسنده بخش قابل توجهی از مباحث را به تشریح ابعاد و اشکال گسترده نابرابری  و فقر اختصاص داده که به زعمش به فهم بهتر و ارائه راهکارهای کارآمدتر کمک می‌کند.

در این باره نیز، او مباحث نابرابری را در چارچوب گسترده تاریخی، فرهنگی و بین‌المللی آن مطرح می‌کند که به نظرش درجهان در هم تنیده امروزی، چنین رویکردی برای داشتن فهمی عمیق از ماهیت و اهمیت نابرابری در جامعه ضروری است؛ چراکه با چنین رویکردی است که می‌توان نشان داد که چگونه می‌توان نابرابری را بدون توسل به تأملات نظری و ذهنی صرف تبیین کرد. چگونه آن ابعاد مختلف زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و درباره آن چه باید کرد.

کتاب با تشریح اشکال، علل و پیامدهای نابرابری‌ها، چالشی مهم را در مقابل سیاستمداران و سیاست‌گذاران مطرح می‌کند تا در خصوص مسئولیتشان برای هدایت جامعه و آحاد آن برای زندگی منصفانه و انسانی و همچنین در ایجاد توانایی مردم برای سوق به سوی شکوفایی و تحقق توانایی‌هایشان، دقیق‌تر بیندیشند.

چاپ هشتم این کتاب در ۴ بخش اصلی ارائه می‌شود. بخش یک به مفهوم کلی‌، میزان نابرابری اقتصادی‌، اجتماعی و سیاسی و همینطور تحت تاثیر جنسیت، سوگیری جنسی و قومیت یا نژاد بر پایگاه اقتصادی، نابرابری را بررسی می‌کند. در این بخش نظریات خاص بر نابرابری جنسیتی، قومی و نژادی نیز به تفصیل ارائه می‌شود. بخش دوم مباحث فراگیری از تبیین‌های عمومی از نابرابری را شامل می‌شود. در کنار مباحث کلاسیکی شامل نظریات مارکس، وبر، دورکیم و اسپنسر، نظریه‌های کارکردگرایی، برساخت‌گرایی، بازتولید و بازار کار را همراه با تبیین‌های نابرابری بین کشورها شامل می‌شود. فصول بخش سه نشان می‌دهد که چگونه نابرابری بر بخش‌های زندگی ما در اشکال سلامت جسمانی و بهزیستی روانی و همین طور بر میزان جرایم جامعه‌، بی‌عدالتی محیطی، اعتماد اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی اثر می‌گذارد و در نهایت بخش چهار‌، فرآیندهای تغییر و تداوم در ساختارهای نابرابری اجتماعی را با مباحث تحرک اجتماعی و موفقیت، و عدالت و مشروعیت نابرابری نشان می‌دهد.

این کتاب برای طیف وسیعی از دانش‌پژوهان‌، دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی از جمله علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه، اقتصاد و کنشگران اجتماعی که در زمینه فقرزدایی و مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، مفید است. افرا این کتاب را به شما توصیه می‌کند و می‌توانید با کد afra1400  در اپلیکیشن فیدیبو آن را با ۴۰ درصد تخفیف خریداری کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: