زیرساخت نیکوکاری خود را توسعه دهید

افرا یک موسسه‌ غیرانتفاعی است و با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور و کمک به اکوسیستم نیکوکاری ایجاد شده است. ما با اتکا به استاندارد افرا، موسسات نیکوکاری را ارزیابی می‌کنیم و به آنها کمک می‌کنیم تا زیرساخت‌های خود را تقویت کنند.

بیشتر بخوانید مشاهده استاندارد افرا

جست‌وجوی سازمان‌های نیکوکاری

اطلاعات بیش از هزار سازمان مردم‌نهاد توسط افرا در طبقه‌بندی‌های گوناگون جمع‌آوری شده است.

وبلاگ افرا

مشاهده همه

راهکارهای افرا برای موسسات نیکوکاری

راهکار خودارزیابی

با کمک راهکار خودارزیابی، مدیران موسسات نیکوکاری می‌توانند به صورت آنلاین و در چند دقیقه موسسه خود را مطابق استاندارد افرا ارزیابی کنند و یک گزارش تحلیلی از وضعیت موسسه خود دریافت کنند.

راهکار ارزیابی دیجیتال

افرا موسسات نیکوکاری را بر مبنای استاندارد افرا ارزیابی می‌کند. مدیر موسسه نیکوکاری برای شرکت در فرآیند ارزیابی، از طریق پرتال موسسات نیکوکاری مستندات موردنیاز را بارگذاری می‌کند. ارزیابان افرا مدارک و مستندات موسسه را بررسی و ارزیابی می‌کنند و میزان تطابق آنها را با استاندارد افرا می‌سنجند. در انتهای فرآیند ارزیابی، گزارش تحلیلی در اختیار مدیران ارشد موسسه قرار می‌گیرد. موسسات واجد شرایط استاندارد افرا، گواهینامه افرا را دریافت می‌کنند.

دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی افرا منطبق با استاندارد افرا طراحی شده است. مدیران و نمایندگان موسسات نیکوکاری با شرکت در دوره‌های آموزشی افرا با استاندارد افرا و مفاهیم مرتبط با ابعاد هفتگانه استاندارد منطبق با دانش روز آشنا می‌شوند.

250+
موسسه حاضر در خودارزیابی
1000+
مرتبه خودارزیابی
50+
دوره‌های آموزشی برگزار شده
100+
موسسه شرکت کننده در دوره های آموزشی