مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

شناسنامه موسسه
  • شماره ثبت: ۲۸۱۱
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۶۳
  • زمینه فعالیت: توانمندسازی معلولین جسمی حرکتی از طریق ارائه خدمات توانبخشی، مددکاری، اشتغال حمایت شده، روانشناسی، مشاوره و دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی معطوف به اشتغال
  • محل فعالیت: تهران
  • مدیرعامل: منصوره پناهی
  • وب سایت: https://raad-charity.org
چشم انداز و ماموریت

ماموریت مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، اشتغال و توسعه توانبخشیِ حرفه ای افراد داری معلولیت در جامعه است.

شناسنامه ارزیابی
مستندات

گزارشات سالانه

مطالب مرتبط
این مطلب را به اشتراک بگذارید: