موسسه افرا با هدف توسعه زیرساخت‌های مدیریتی موسسات نیکوکاری، استاندارد خود را بر مبنای استانداردهای معتبر بین‌المللی، نظرات متخصصان حوزه مدیریت و سازمان‌های مردم‌نهاد، و متناسب‌سازی با شرایط موسسات ایرانی طراحی کرده است که مبنای ارائه خدمت ارزیابی در سال ۹۸ قرار گرفت. بر این اساس شش موسسه ارزیابی شدند و استاندارد افرا نیز ویرایش شد که در حال حاضر نسخه ۱٫۳ آن مبنای ارائه خدمات افراست. در سال ۹۹ افرا تصمیم گرفت سرویس خودارزیابی را به منظور کمک به توسعه موسسات طراحی و ارائه کند.
در سرویس خودارزیابی شما به عنوان موسسه نیکوکاری می‌توانید از طریق پاسخ دادن به مجموعه‌ای از سوالات وضعیت خود را در هر یک از ابعاد هفت‌گانه استاندارد افرا ارزیابی کنید و مجموعه‌ای از توصیه‌های بهبود را نیز بر این اساس بلافاصله از طریق پورتال افرا دریافت کنید. ابعاد هفت‌گانه استاندارد عبارتند از:

  1. حاکمیت سازمانی
  2. سرمایه انسانی
  3. ارتباطات
  4. مالی
  5. برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی
  6. بهبود مستمر
  7. فناوری

بعد از گذشت یک ماه امکان ارزیابی مجدد هر بعد برای شما وجود دارد تا پس از انجام فعالیت‌های بهبود بتوانید مجددا خود را ارزیابی نمایید. به علاوه، امکان ارائه خدمت آموزش برای موسساتی که از خدمت خودارزیابی افرا استفاده می‌کنند وجود خواهد داشت و در قالب وبینارهایی به آموزش هر بعد و عمق‌بخشی به توصیه‌های ارائه‌شده خواهیم پرداخت. چنان‌چه در قالب شبکه‌های موسسات نیکوکاری فعالیت می‌کنید، در صورت انجام خودارزیابی توسط اعضای شبکه امکان ارائه گزارش تحلیلی جمعی نیز وجود خواهد داشت.
افرا مصمم است در مسیر بهبود زیرساخت‌های مدیریتی که لازمه تحقق ماموریت و اهداف ارزشمند شماست، در کنار شما باشد و قدم به قدم شما را همراهی کند.

راهنمای مراحل خودارزیابی افرا

درخواست راهکار خودارزیابی