اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقلال کودکان دارای اختلال اتیسم همراه با نفیسه رسولی

قصه این اپیزود رادیو افرا از یک سفر در سال ۹۳ شروع شد. روزی که یک انسان پرتلاش و داوطلب می‌خواست به تبریز سفر کند و از دوستانش درخواست کرد که چند مجموعه خیریه و داوطلبانه را به او معرفی کنند تا از نزدیک با فعالیت‌های آنها آشنا شود. تجربه کار داوطلبانه خودش در حوزه فرزندان مستقل شده از بهزیستی این باور را در او بوجود آورده بود که با گروه‌های مشابهی مانند کار خودش در تبریز دیدار می‌کند ولی به یک‌باره با سه مجموعه توانبخشی اختلالات طیف اتیسم که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کردند مواجه شد و این جرقه شروع کاری متفاوت در حوزه اتیسم شد.

مرکز تربیت اتیسم کارآمد که به اختصار تاک نامیده می شود، از سال ۱۳۹۷ با تربیت مربیان تخصصی و اخذ مجوز از وزارت بهداشت و وزارت کشور، فعالیت های خود را شروع کرده است. بیشترین تاکید خدمات در این مجموعه بر جنبه های کاربردی و موثر فرایندهای تربیتی است و از روش ها و استراتژی های مبتنی بر علم تحلیل رفتار کاربردی استفاده می کند.

نفیسه رسولی بنیانگذار تاک از شکل‌گیری این نهاد داوطلبانه برایمان می‌گوید.