دوره آموزشی سرمایه انسانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

فلسفه وجودی

تحقق اهداف چشم اندازِ سازمان در گرو داشتن سرمایه انسانی راضی، وفادار و کارآمد است. با این وجود می‌توان ادعا کرد که هنوز جایگاه کلیدی و نقش راهبردی مدیریت سرمایه انسانی در بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی موسسات نیکوکاری مشخص نشده است. اینکه سازمان چه سیاست‌هایی در قبال نیروهای داوطلب و موظف خود به کار می‌گیرد و برای استفاده حداکثری از نیروی انسانی چه سازوکاری را به کار می‌بندد، رابطه مستقیم و موثر بر میزان تحقق اهداف سازمان دارد. بر این اساس، آموزش استاندارد افرا در بعد سرمایه انسانی با در نظر داشتن اهمیت طراحی، تدوین و به‌کارگیری نظام‌های توسعه سرمایه انسانی و اجرایی کردن راهبردهای توسعه قابلیت‌های کارکنان و داوطلبان، بخش‌های مختلف فرآیند شامل جذب، به کارگیری و نگهداری، ارزشیابی و توسعه را مدنظر قرار داده است.‌

سرفصل‌ها

•  اجزای بعد سرمایه انسانی استاندارد در استاندارد افرا

• جذب و استخدام و جامعه‌پذیری

• ضرورت ارزیابی عملکرد و آشنایی با اجزای آن

• نگهداشت

• توسعه

• برنامه‌ریزی برای منابع انسانی در سازمان‌های نیکوکاری

مخاطبان

مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران یا کارشناسان منابع انسانی یا امور داوطلبان در سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات خیریه

جزئیات دوره

مدرس: محمدرضا پیرساجد و کتایون محمودی

نحوه برگزاری: ترکیبی (آنلاین و حضوری)

شهریه: رایگان

تاریخ برگزاری:
۹ اردیبهشت ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰