دوره آموزشی برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری

فلسفه وجودی

حرکت هماهنگ کلیه اجزای یک سازمان در راستای تحقق ماموریت نیازمند داشتن یک نظام برنامه‌ریزی، اجرا، پایش و ارزیابی همسو و هدفمند است که در کنار تحقق اهداف، تعهد سازمان به جامعه را نیز منعکس کند. بسیاری از موسسات دارای برنامه و بودجه سالیانه هستند و آن را به تصویب می‌‎رسانند؛ با این حال در بسیاری موارد این برنامه در راستای هدف و برنامه راهبردی موسسه نیست یا چون ساز‌و‌کار لازم برای ارزیابی و نظارت وجود ندارد، نمی‌توان موفقیت آن را سنجید. آموزش بعد برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی سازمان‌های مردم‌نهاد را در مسیری قرار می‌دهد که اطمینان حاصل کنند که آیا این برنامه در چارچوب بودجه مصوب اجرا شده و به چه میزان به اهداف خود دست یافته است.  این آموزش آشنایی با سازو‌کارهای سنجش کیفیت و اثر‌بخشی برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه و تطابق آن با جهت‌گیری کلان  و برنامه راهبردی، و هم‌چنین توان موسسات در مدیریت پروژه‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

سرفصل ها

  • آشنایی با نظام برنا‌مه‌ریزی در موسسات نیکوکاری
  • آشنایی با فرایندهای تعریف، انتخاب و مدیریت پروژه
  • شاخص‌‌های کلیدی عملکرد و نقش آن در گزارش‌دهی، کنترل و مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها
  • شناسایی، تحلیل و مدیریت ریسک در برنامه‌ها و پروژه‌های موسسات نیکوکاری
  • اهمیت نظام پایش و ارزشیابی پایدار و ویژگی‌های آن در موسسات نیکوکاری

مخاطبان

مدیران عامل، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران داخلی یا مدیران پروژه‌ها در موسسات نیکوکاری و مردم‌نهاد

جزئیات دوره

مدرس: دکتر سیمینه آقاجانیان و نیما احمدی

نحوه برگزاری: ترکیبی (آنلاین و حضوری)

شهریه: رایگان

تاریخ برگزاری:
۲۰ خرداد ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰