کانون معلولین ایرانیان توانا

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

استان: قزوین
شهر: قزوین
50% پروفایل تکمیل شده
کانون معلولین  ایرانیان توانا

راه‌های ارتباطی

آدرس: ولیعصر. بلوار شهید بهشتی . کانون معلولین توانا

تلفن: 028-33345222

وب سایت

اینستاگرام