موسسه مردم نهاد تصویر هنر فاخته

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فرهنگی/ هنری

استان: قم
شهر: قم
28.57% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی