موسسه خیریه کوثر النبی کرمان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری فقرزدایی

استان: کرمان
شهر: کرمان
50% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه کوثر النبی کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار جمهوری - کوچه شماره 5 - نبش اولین کوچه - سمت راست - طبقه دوم

تلفن: 051-33644433

اینستاگرام