موسسه خیریه نیکوکاری آفتاب هشتم فرهنگیان استان کرمان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت خیریه و نیکوکاری

استان: کرمان
شهر: کرمان
42.86% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه نیکوکاری آفتاب هشتم فرهنگیان استان کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان بهمن یار کوچه 22

تلفن: 034-32453710