موسسه خیریه محسنین زاهدان

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی جوانان حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده کودکان

استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
57.14% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه محسنین زاهدان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان خیام، خیام 3، دفتر موسسه خیریه محسنین زاهدان

تلفن: 054-33426470

وب سایت

اینستاگرام