موسسه خیریه خداداد مهرابی کرمان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی بهداشت و سلامت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده کودکان

استان: کرمان
شهر: کرمان
42.86% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان ناصریه - بیمارستان خداداد مهرابی

تلفن: 034-33122630