موسسه خیریه حامیان راه زندگی قم

حوزه‌های فعالیت: حمایت تحصیلی و آموزشی فرهنگی/ هنری

استان: قم
شهر: قم
50% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه حامیان راه زندگی قم

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار کارگر، خیابان خیام جنوبی

تلفن: 025-36629997