موسسه خیریه امداد مهدیه همدان

حوزه‌های فعالیت: فقرزدایی

استان: همدان
شهر: همدان
64.29% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: همدان آرامگاه بوعلی کوچه اقبال موسسه امداد مهدیه همدان

تلفن: 081-38260540