موسسه خیریه آبشار عاطفه ها (نمایندگی بندرعباس)

حوزه‌های فعالیت: جوانان خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده کودکان

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
35.71% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: نرسیده به مسجد فاطمیه - خیابان شهید کازرونی - موسسه خیریه آبشار عاطفه ها

تلفن: 076-32252302