موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

حوزه‌های فعالیت: سالمندان

استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
57.14% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

راه‌های ارتباطی

آدرس: خيابان شمس تبريزی، ايستگاه گرو، موسسه حمايت از مستمندان تبريز

تلفن: 041-32353939

وب سایت

اینستاگرام