موسسه حجت ابن الحسن العسکری

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده فقرزدایی

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
42.86% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: هفتصد دستگاه

تلفن: 076-33756062