موسسه جامع آفرینشی دوباره

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی ایجاد سرپناه و مسکن توسعه جوامع محلی خیریه و نیکوکاری

استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
42.86% پروفایل تکمیل شده
موسسه جامع آفرینشی دوباره

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان دانش، نبش دانش 7

اینستاگرام