موسسه توانمندسازی صدیقین اصفهان

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده کودکان

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
57.14% پروفایل تکمیل شده
موسسه توانمندسازی صدیقین اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان رباط اول - خیابان ساحل - مجتمع صدیقین

تلفن: 031-34365067

وب سایت

اینستاگرام