مهرانه امید مکران

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری

21.43% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی