مرکز نیکوکاری بانوان مهر عاطفه ها

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

استان: گیلان
شهر: رشت
57.14% پروفایل تکمیل شده

ماموریت سازمان

شناسایی محرومین ونوع نیازانها

چشم‌انداز سازمان

ایجاد رفاه نسبی ونشاط وایجاد امید به زندگی بهتر ورفع مشکلات وبرطرف کردن نیازهای اولیه

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوارخرمشهر کوی امام رضا خیابان شهید افتخاری نبش بهار23

تلفن: 013-33838177