مرکز نیکوکاری امین مردم

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فرهنگی/ هنری فقرزدایی

استان: تهران
شهر: تهران
21.43% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی