مجمع خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار هشترود

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی

استان: آذربایجان شرقی
شهر: هشترود
35.71% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: آموزش و پرورش منطقه هشترود