مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد سنندج

استان: کردستان
شهر: سنندج
35.71% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: سه راهی جهاد- سايت اداري روبه­ روی كميته امداد و اداره كل اوقاف

تلفن: 087-33287469