مجتمع آموزشی نیکوکاری رعدسنندج

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

استان: کردستان
شهر: سنندج
42.86% پروفایل تکمیل شده
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعدسنندج

راه‌های ارتباطی

آدرس: سه راهی جهاد- سايت اداري روبه­ روی كميته امداد و اداره كل اوقاف

تلفن: 087-33287469