مؤسسه خیریه میثاق با خدا

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

استان: اصفهان
شهر: شهرضا
50% پروفایل تکمیل شده
مؤسسه خیریه میثاق با خدا

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان انقلاب نرسیده به حکیم فرزانه جنب بانک صادرات مرکزی فرعی 43

تلفن: 031-۵۳۵۴۳۵۶۴

اینستاگرام