مؤسسه‌ خیریه قائم آل محمد(ص)

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده فقرزدایی

استان: کرمانشاه
شهر: کنگاور
28.57% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: محله بهار - موسسه خیریه قائم آل محمد