خیریه معلولین ذهنی محمودیه اصفهان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
42.86% پروفایل تکمیل شده
خیریه معلولین ذهنی محمودیه اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهیداشرفی ، خیابان نبوی منش

تلفن: 031-۳۷۳۹۲۴۲۳

اینستاگرام