خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

حوزه‌های فعالیت: سالمندان

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
57.14% پروفایل تکمیل شده
خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: انتهای خیابان امام خمینی، فلکه دانشگاه صنعتی، حدفاصل خیابان های محمود آباد و امین آباد

تلفن: 031-۳۳۸۰۶۵۵0

وب سایت

اینستاگرام