خیریه حضرت ابوالفضل

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی حمایت از افراد دارای معلولیت خیریه و نیکوکاری مذهبی

استان: یزد
شهر: اردکان
64.29% پروفایل تکمیل شده
خیریه حضرت ابوالفضل

ماموریت سازمان

خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت از راه خدمات نگهداری توانبخشی و اشتغال فعال

چشم‌انداز سازمان

نگهداری از 95 معلول ذهنی بالای 15 سال ،توانبخشی معلولین جسمی حرکتی و آموزش شغل به گروههای مختلف معلولین

راه‌های ارتباطی

آدرس: اردکان انتهای خیابان امام خمینی نبش میدان امام علی

تلفن: 035-32235544