حلما (گروه جهادی)

حوزه‌های فعالیت: حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده

استان: فارس
شهر: شیراز
21.43% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی