جمعیت پیشتازان سلامت

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی فرهنگی/ هنری

استان: هرمزگان
شهر: رودان
35.71% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: ساختمان مرکز مداخله و بحران های اجتماعی سازمان بهزیستی

تلفن: 076-42886169