جامعه معلولین الشتر

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

استان: لرستان
شهر: الشتر
35.71% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید رحیمی پایین تر درمانگاه شهید مرادی روبروی آژانس1616

تلفن: 066-32526111