جامعه خیرین حامی معلولین خراسان شمالی

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی حمایت از افراد دارای معلولیت

استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
35.71% پروفایل تکمیل شده
جامعه خیرین حامی معلولین خراسان شمالی

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان بهزیستی- اداره کل بهزیستی خراسان بهزیستی