انجمن نابینایان استان بوشهر

استان: بوشهر
شهر: بوشهر
28.57% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: باغ زهرا خیابان ابوشهر کوچه بنفشه11 مدرسه برکت جنب سالن ورزشی شهید مهدوی انجمن نابینایا

تلفن: 077-33554831