انجمن معلولین توانمند همت گرگان

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

استان: گلستان
شهر: گرگان
42.86% پروفایل تکمیل شده
انجمن معلولین توانمند همت گرگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: چهارراه فلسفی -ایران مهر بالا -ابوذر33 مرکز مثبت زندگی

تلفن: 017-32433932

اینستاگرام