انجمن طراحان لباس هرمزگان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی توسعه جوامع محلی زنان و خانواده

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
42.86% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار امام حسین، شهرک امام رضا، کوچه 2

تلفن: 076-33756239