انجمن خیریه دوستداران کودک اصفهان

حوزه‌های فعالیت: کودکان

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
71.43% پروفایل تکمیل شده
انجمن خیریه دوستداران کودک اصفهان

ماموریت سازمان

آموزش و پژوهش در زمینه کودکان آسیب پذیر و آسیب دیده و کودکان عادی . آموزش مربیان و مدیران و اولیاء(توضیح بیشتر در قسمت اهداف)

چشم‌انداز سازمان

گسترش زمینه آموزش و پژوهش در زمینه کودکان عادی و کودکان آسیب پذیر و آسیب دیده(توضیح گسترده تر در قسمت اهداف)

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان جی خیابان خواجه عمید کوچه27 پلاک 9

تلفن: 031-32311761

اینستاگرام