انجمن توانمندسازی و حمایت از کودکان مهر و صلح گلستان

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

استان: گلستان
شهر: گرگان
35.71% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: خيابان وليعصر ، نبش عدالت 16 ، مجتمع تجاري مرجان ، طبقه سوم ، واحد سوم