انجمن بانوان جغین

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی جوانان حمایت تحصیلی و آموزشی زنان و خانواده فرهنگی/ هنری کودکان

استان: هرمزگان
شهر: رودان
35.71% پروفایل تکمیل شده

راه‌های ارتباطی

آدرس: بخشداری جغین

تلفن: 076-42866139